Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnas i Karleby 9.4.2022

På Mellersta Österbottens företagsmarknad lördagen den 9 april 2022 samlas person som planerar att köpa eller sälja ett företag. Datumet för evenemanget sköts upp till april på grund av den rådande situationen med coronavirus.

På företagsmarknaden erbjuds fina köpobjekt inom bland annat industri, handel och service. Förutom köpare och säljare finns det också sakkunniga och finansiärer på plats.

Företagsmarknadens grundtanke är att erbjuda personer som planerar att köpa eller sälja ett företag en möjlighet att möta varandra på ett enkelt sätt och inleda affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och pris. Av denna orsak finns det också ett stort antal sakkunniga inom ägarskiften på plats.

Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen berättas endast för de som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Projektet för ägarskiftestjänster för små och medelstora företag
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinat ensimmäistä kertaa Kokkolassa

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 5.2.2022

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 5.2.2022. Yritysmarkkinoilla on tarjolla hyviä ostokohteita, yritystoimialoina mm. teollisuus, kauppa ja palvelut. Ostajien ja myyjien lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia.

– Yrityskaupat ovat usein luonteeltaan hyvin herkkiä prosesseja. Kaikki tapahtumassa käydyt neuvottelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, ja jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan salassapitosopimusta. Tapahtumapaikka ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen, kertoo yrityskehittäjä Janne Vähäkangas KOSEKista.

Etelä-Pohjanmaalla jo 14. kertaa järjestetty tapahtuma tuodaan nyt Keski-Pohjanmaan alueelle. Tapahtumaa järjestävät KOSEK ja Keski-Pohjanmaan yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke.

– Tiivis yhteystyö Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kesken mahdollistaa tapahtuman tuomisen myös Keski-Pohjanmaalle. Yritysmarkkinat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Keski-Pohjanmaalla helmikuussa 2022. Hyväksi havaittu konsepti on tervetullut lisä Keski-Pohjanmaan tarjontaan, toteaa KOSEKin yrityskehittäjä Kari Huhta, joka oli järjestämässä yritysmarkkinoita Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2019.

Yritysmarkkinoiden perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen. Tämän vuoksi Yritysmarkkinoilla on mukana myös kattava joukko omistajanvaihdosten asiantuntijoita.

On hienoa päästä tuomaan tällainen tapahtuma myös Keski-Pohjanmaalle. Yritysten omistajanvaihdoksilla on suurta vaikutusta alueemme elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Tutkimusten mukaan lähitulevaisuudessa tarve omistajanvaihdoksille on kasvussa, joten tällaisen konkreettisen tapahtuman avulla luomme lisää polkuja yrittäjyyteen ja omistajuuteen, sanoo Matti Koivisto Keski-Pohjanmaan yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeesta.
Tapahtumakonseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Lisätietoja:

Kari Huhta
yrityskehittäjä, KOSEK
050-3016454
kari.huhta@kosek.fi

Matti Koivisto
projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi