Företagsmarknaden 2024: Erfarenhetsexperternas tips för framgångsrika företagsaffärer

På Mellersta Österbottens Företagsmarknad som ordnas den 20 april i Nivala har deltagarna en unik möjlighet att få höra praktiska tips från erfarenhetsexperter inom företagsaffärer.

Att förbereda sig på en företagsaffär är en resa där man kan stöta på många olika slags utmaningar och även överraskande frågor. De bästa råden och anvisningarna får man naturligtvis från dem som själva har gått samma väg.

Talare på Mellersta Österbottens Företagsmarknad är Mika Kiljala och Kaisa Pihlajaniemi som delar sina erfarenheter på evenemanget för att hjälpa sina företagarkolleger med att förbereda sig för företagsaffärer.

Diskussionspartners stöd är viktigt

Klassläraren och skolföreståndare-rektor Kaisa Pihlajaniemi från Nivala vet mycket väl hurdan process det är att sälja ett företag. Pihlajaniemi sålde sitt daghemsföretag Naperopelto Oy 2017. Det var inte hennes plan att sälja företaget, men efter att hon fått ett bra köperbjudande på sitt företag beslutade hon att nappa på.

Enligt Pihlajaniemi är det viktigt att den som planerar att sälja sitt företag ser till att företaget har tagits väl omhand. Företaget måste vara välskött och måste klara av en transparent granskning. Företagaren ska också reservera tid för att kunna utreda alla nödvändiga frågor och sammanställa rätt dokument på allt. Bokföringen och företagets processer måste vara i skick och det ska finnas beskrivningar på de anställdas arbetsuppgifter. Pihlajaniemi berättar att det behövs många papper för försäljningen, vilket kan komma som en överraskning för den som planerar att sälja sitt företag för första gången. Likaså kan det vara en överraskning att företaget måste hålla för en genomgång av flera bokförare och jurister.

Trots att Pihlajaniemis företagsaffär framskred snabbt berättar hon att affären krävde mycket bakgrundsarbete och beredning. Som en viktig lärdom ser hon vikten av att hitta en person som kan hjälpa en under hela resan som stöd för affären. Vikten av en diskussionspartner under hela processen och ända från planeringen av affären till tiden för en ny vardag efter affären är ett av de teman som Pihlajaniemi vill lyfta fram under evenemanget Mellersta Österbottens Företagsmarknad. Företagsaffärer är alltid konfidentiella och sekretessbelagda men det finns alltid möjlighet att få stöd.

Vardagserfarenheter av företagsarrangemang

Företagaren och verkställande direktören Mika Kiljala, som ursprungligen kommer från Reisjärvi men numera bor i Ylivieska, leder planerings- och programföretaget Huld Oy. Företaget sysselsätter för tillfället 500 personer i Finland och Tjeckien. Bolaget samarbetet med företag inom teknologiindustribranscher, även med försvars- och rymdteknologisektorerna.

Kiljala startade en egen planeringsbyrå 2005 och har en gedigen erfarenhet av olika företagsarrangemang och företagsaffärer, både i rollen som säljare och köpare. Han är också bekant med rollerna som företagsrådgivare och investerare, och dessa roller har också utökat hans erfarenhet både när det gäller anskaffning av finansiering och företagsaffärer.

Enligt Kiljala börjar förberedelserna inför företagsaffärer alltid med att man fattat ett mentalt beslut. När man fastställt ett beslut om försäljning är det dags att få delägaravtalet i skick och naturligtvis försäkra sig om att övriga eventuella ägare har samma åsikt om försäljningen av företaget. Förutom försäljningen och köpet av själva företaget ska man också ta sikte på det kommande. Vad är du som säljare redo att binda dig till efter affären eller hur integrerar du som köpare funktionerna i framtiden och med vilken tidtabell. Kiljala påminner om att affärens tekniska genomförande bara är det första skedet i ett företagsköp. Det är först efter detta som arbetet börjar.

På vägen mot företagsaffärer kan man stöta på många slags hinder som kan undvikas genom god framförhållning och genom att ta stöd av externa rådgivare. På evenemanget Mellersta Österbottens Företagsmarknad berättar Kiljala att han kommer att dela med sig av sina läror för att uppmuntra sina företagarkolleger i företagsarrangemang men även för att hjälpa dem undvika misstag.

På Mellersta Österbottens Företagsmarknad lördagen den 20 april 2024 möts personer som planerar köp eller försäljning av sitt företag.
Evenemanget ordnas genom ett samarbete mellan NIHAK, Karlebynejdens Utveckling (KOSEK) och Mellersta Österbottens Företagare och kommer nu för första gången till Nivala.

 

Mer information:
Minna Kontro
Yrityspalvelupäällikkö
050 3402 124
minna.kontro@nihak.fi