Företagsaffärer lönar sig!

I april ordnades Mellersta Österbottens Företagsmarknad för andra gången. På evenemanget samlades åter ett stort antal personer som var intresserade av försäljning och köp av företag.
Ägarskiften har diskuterats mycket redan tidigare och det är så det ska vara. Varje företagare och företagarintresserad person borde stöta på ägarskifte. En företagsaffär gynnar inte bara köparen eller säljaren utan även alla intressentgrupper i omgivningen: kommuninvånarna, kommunerna, samarbetspartner och många andra parter som hör till företagets vardag. I området för Mellersta Österbottens Företagare är andelen företagare på under 30 år 8,2 procent av alla företagare (Statistikcentralen: Företagare (arbetande) enligt åldersgrupp och kön 31.12.2020), vilket innebär att det också finns företagare som vill förverkliga sina drömmar genom att utveckla ett köpt företag vidare enligt sina egna preferenser.

När man talar om ägarskiften stöter man ofrånkomligen också på negativa aspekter, till exempel att ens kunder eller konkurrenter ska få veta om ens försäljningsplaner. När en företagsaffär blir aktuell hjälper en välgjord plan om hur man ska offentliggöra frågan, som utarbetats tillsammans med sakkunniga, till att tackla problemen. Även en liten företagare bryr sig om sina kunder och vad är bättre än att få berätta att man hittat någon som fortsätter erbjuda tjänsten och det egna livsverket går över till någon annan. Man borde inte se på försäljning av företaget ur ett negativt perspektiv utan vara stolt över att man skapat något som kan ge värde på många sätt och för många olika människor. Våra butiker och byar skulle vara väldigt tomma utan företag.

Mellersta Österbottens Företagsmarknad har ordnats för att företagare och köpare i vår region skulle ha en möjlighet att möta varandra på en sådan plats där man öppet kan berätta om sina intentioner. Konceptet fick beröm även i år, och responsen från deltagarna till oss arrangörer Mellersta Österbottens Företagare och KOSEK var väldigt positiv. För det vill vi tacka alla som möjliggjorde arrangemangen av evenemanget: finansiärerna av projektet Omistajanvaihdokset yhdessä, det vill säga Mellersta Österbottens förbund, Karleby och Kannus städer, Kaustby ekonomiska region och Perho kommun. Vi vill inte heller glömma evenemangets talare, sakkunniga och sponsorer.

Mellersta Österbottens Företagsmarknad är tillbaka 2024. Nu är det dags att ta kontakt med experter och börja göra företaget redo för försäljning. Mer information publiceras på evenemangets webbplats på adressen kpyritysmarkkinat.fi.

 

Artikeln har ursprungligen publicerats i tidningen Keski-Pohjanmaan Yrittäjä 2/2023 och är skriven av Matti Koivisto