Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat 22.4.2023 Kokkolassa

Viime vuonna ensimmäistä kertaa Kokkolassa järjestetty Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuma kokoaa jälleen yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 22.4.2023. Yritysmarkkinoilla on tarjolla hyviä ostokohteita, yritystoimialoina mm. teollisuus, kauppa ja palvelut. Ostajien ja myyjien lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia.

– Viime vuoden tapahtuma kokosi hienon määrän osallistujia, ja saimme paljon positiivista palautetta. Tapahtuma on suunniteltu vuosittain toistuvaksi, ja omistajanvaihdos on aihe, jota on hyvä pitää esillä jatkuvasti. Me KOSEKilla haluamme luoda yrittäjille erilaisia tilaisuuksia, missä omistajanvaihdoksia voidaan edistää, kertoo yrityskehittäjä Janne Vähäkangas KOSEKista.

Yritysmarkkinoiden perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen. Tämän vuoksi Yritysmarkkinoilla on mukana myös kattava joukko omistajanvaihdosten asiantuntijoita. Tapahtumakonseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas
yrityskehittäjä, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnas i Karleby den 22 april 2023

Evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad, som i fjol ordnades för första gången i Karleby, sammanför åter personer som är intresserade av att köpa eller sälja företag den 22 april 2023. På företagsmarknaden erbjuds fina köpobjekt inom bland annat industri, handel och service. Förutom köpare och säljare finns det också sakkunniga och finansiärer på plats.

-Fjolårets evenemang samlade ett stort antal deltagare och vi fick rikligt med positiv respons. Planen är att evenemanget ska ordnas varje år, och ägarskifte är ett tema som alltid är bra att ta upp. Vi på KOSEK vill ordna olika evenemang för företagare där man kan främja ägarskiften, berättar företagsutvecklaren Janne Vähäkangas från KOSEK.

Företagsmarknadens grundtanke är att erbjuda personer som planerar att köpa eller sälja ett företag en möjlighet att möta varandra på ett enkelt sätt och inleda affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och pris. Av denna orsak finns det också ett stort antal sakkunniga inom ägarskiften på plats. Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen berättas endast för de som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Ensimmäiset Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsi odotettua suuremman yleisön

Kokkolassa ensimmäistä kertaa KOSEKin ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämä Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuma kokosi n. 90 yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevaa ja omistajanvaihdoksen asiantuntijaa yhteen uudenlaiseen tilaisuuteen. Tapahtuma houkutteli runsaasti yrityksen ostamista tai myymistä suunnittelevia usealta eri toimialalta. Tapahtumassa kuultiin myös asiantuntijan puheenvuoro aiheesta, ja yhteistyökumppaneiden laaja verkosto tarjosi tietoa palveluistaan yrityskauppaprosessin eri vaiheisiin.

-Yrityskauppa on tyypillisesti pitkä prosessi, ja Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuma on nyt loistava lisä työkalupakkiimme nostaa tietoisuutta ja luoda mahdollisuuksia yrityksille kohdata potentiaalisia kauppakumppaneita ja laittaa prosessi liikkeelle, sanoo Janne Vähäkangas KOSEKilta.

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat tullaan jatkossakin järjestämään vuosittain. Seuraavan tapahtuman suunnittelu ja valmistelu alkaa jo tämän kevään aikana.

-Yhteistyö järjestäjäorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut loistavasti, olemme tuttuja toimijoita toisillemme, ja monet yhteyttä ottavat yritykset ovat samoja. Tämän kaltainen yhteistyö on ns. win-win jokaiselle. Meillä järjestäjillä ja yhteistyökumppaneilla on kaikilla yhteinen suuri tavoite: edesauttaa ja luoda mahdollisuuksia omistajanvaihdoksille. Tämän työn tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Jokainen yritys tuottaa verovaroja kaupunkeihin, kuntiin, maakuntiin ja koko Suomeen. Nyt meillä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka tärkeäksi tämänkaltainen tapahtuma koetaan, ja kuinka innokkaasti tällaisiin tahdotaan osallistua. Tapahtumassa onnistuttiin avaamaan monia yrityskauppaneuvotteluita, toteaa Matti Koivisto Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeesta.

Tapahtuma-aika huhti-toukokuussa vaikuttaa hyvin toimivalta, ja seuraavan tapahtuman suunnittelu vuodelle 2023 käynnistetään pian palautekyselyn vastausten keräämisen jälkeen. Seuraavan vuoden tarkemmista suunnitelmista ja ajankohdasta ilmoitetaan verkkosivuilla myöhemmin. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas
yrityskehittäjä, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

Mellersta Österbottens första företagsmarknad samlade en större publik än väntat

På Mellersta Österbottens första företagsmarknad, som ordnades av KOSEK och Mellersta Österbottens Företagare i Karleby, samlades cirka 90 personer som planerar att köpa eller sälja ett företag samt ägarskiftesexperter till ett nytt slags evenemang. Evenemanget lockade rikligt med köp- eller säljintresserade från flera olika branscher. Under evenemanget fick man också höra ett anförande av en expert i ämnet, och ett omfattande nätverk av samarbetspartner erbjöd information om sina tjänster för olika skeden av företagsaffärsprocessen.

-En företagsaffär är vanligtvis en lång process och evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad är ett utmärkt tillägg i vår verktygslåda när det gäller att öka kännedomen och skapa möjligheter för företag att möta potentiella affärspartner och få igång processen, säger Janne Vähäkangas från KOSEK.

Mellersta Österbottens företagsmarknad kommer att ordnas varje år även framöver. Planeringen och beredningen av följande evenemang börjar redan under den kommande våren.

-Samarbetet med arrangörsorganisationerna och olika samarbetspartner har fungerat fantastiskt. Vi känner varandra och det är ofta samma företag som tar kontakt. Ett sådant här samarbete är ”win-win” för alla. Vi arrangörer och samarbetspartner har alla ett stort gemensamt mål: att underlätta och skapa möjligheter för ägarskiften. Vikten av det här arbetet kan inte betonas tillräckligt. Varje företag genererar skatteintäkter till städerna, kommunerna, landskapen och hela Finland. Nu har vi ett konkret exempel på hur viktigt ett sådant här evenemang upplevs och hur ivriga människor är att delta i dem. Under evenemanget lyckades man inleda många förhandlingar om företagsaffärer, konstaterar Matti Koivisto från Mellersta Österbottens Företagares projekt som erbjuder ägarskiftestjänster för små och medelstora företag.

Tidpunkten för evenemanget i april–maj verkar fungera, och planeringen av följande evenemang 2023 inleds snabbt efter att responsen från evenemanget samlats in. Mer detaljerade planer och tidpunkt för nästa års evenemang meddelas senare på webbplatsen. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Mellersta Österbottens företagare
projektet för ägarskiftestjänster för små och medelstora företag
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoilla runsaasti ostajia liikkeellä

Ensimmäistä kertaa Kokkolassa järjestettävät Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat ovat herättäneet erityisesti yritystoiminnan ostamisesta kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan mukaan. Yritysmarkkinat kerää yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 9.4.2022.

– Yrityksen myyminen voi olla usean vuoden prosessi ja sopivan ostajan löytyminen ei ole itsestään selvää. Asiaa voisi verrata hieman asuntokauppaan, monesti tarvitaan useampi näyttö, kunnes sopiva ostaja löytyy. Nyt käsillä olevia Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoita voisikin siis verrata vaikka asuntomessuihin, tai niille jotka 90-luvulta muistavat ”Joka kodin asuntomarkkinoihin”. Haemme nyt erityisesti kaikenlaisia ja kokoisia myytäviä yrityksiä tapahtumaan. Tämän kaltaisia mahdollisuuksia on harvemmin, joten mukaan kannattaa ehdottomasti lähteä, jos yrityksen myyntiä on pohtinut tai esimerkiksi oma eläkeikä lähestyy alle kymmenen vuoden sisällä, kannustaa Matti Koivisto Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeesta.

Yritysmarkkinoilla on tarjolla ostokohteita eri toimialoita, ja lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia, joilta saa itse tapahtumassa ja sen jälkeenkin apua ja tukea omistajanvaihdosprosessiin. Tapahtuman perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen.

– Haluamme rauhoittaa tapahtuman keskittymään oleelliseen, eli yrityskauppojen valmisteluun. Tämän takia tapahtumaan otetaan vain yrityksen ostosta tai myymisestä kiinnostuneita, ja heidän lisäkseen yhteistyökumppaneina toimivia yrityskaupan asiantuntijoita. Tapahtumaan voi tulla myös, vaikka yrityksen osto tai myynti ei olisi vielä ajankohtaista, vaan ajatuksissa tai suunnitelmissa tulevina vuosina. Omistajanvaihdosprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, kertoo Janne Vähäkangas KOSEKista.

 

Yritysmarkkinoiden konseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas
yrityskehittäjä, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

 

Många intresserade köpare på Mellersta Österbottens företagsmarknad

Mellersta Österbottens företagsmarknad, som ordnas för första gången i Karleby, har väckt intresse framför allt bland personer som är intresserade av att köpa företagsverksamhet. Företagsmarknaden sammanför personer som planerar att sälja och köpa företag lördagen den 9 april 2022.

– Att sälja ett företag kan vara en process som pågår i flera år, och det är inte självklart att hitta en lämplig köpare. Frågan kunde jämföras lite med bostadshandel: det behövs ofta flera visningar innan en lämplig köpare hittas. Den aktuella företagsmarknaden i Mellersta Österbotten kunde med andra ord jämföras till exempel med en bostadsmässa eller de som kommer ihåg tv-programmet ”Joka kodin asuntomarkkinat” från 90-talet. Till evenemanget söker vi nu alla slags företag i olika storlekar som är till salu. Sådana här chanser är sällsynta och det lönar sig absolut att delta om man funderat på att sälja sitt företag eller om den egna pensionsåldern närmar sig inom tio år, uppmuntrar Matti Koivisto från projektet Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu.

På företagsmarknaden erbjuds köpobjekt från olika branscher. På plats finns dessutom sakkunniga och finansiärer som erbjuder hjälp och stöd i ägarskiftesprocessen under själva evenemanget och även efter det. Evenemangets grundtanke är att erbjuda personer som planerar köp eller försäljning av ett företag en möjlighet att mötas på ett enkelt sätt och påbörja affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin egen tid och där det ofta också behövs experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och köpesumma.

– Vi vill att evenemanget ska koncentreras till väsentliga saker, det vill säga förberedelser för företagsaffärer. Av denna orsak kan endast personer som är intresserade av att köpa eller sälja ett företag delta i evenemanget. Utöver dessa inbjuds även sakkunniga inom företagshandel, som fungerar som samarbetspartner. Du kan också delta i evenemanget om du funderar på eller planerar att sälja eller köpa ett företag under de närmaste åren, men det inte är aktuellt just nu. Det lönar sig att påbörja ägarskiftesprocessen i ett så tidigt skede som möjligt, berättar Janne Vähäkangas från KOSEK.

 

Diskretion står i centrum för företagsmarknadskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen avslöjas endast till dem som anmält sig till evenemanget, och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal vid ankomsten till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du här: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400 72 7099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Mellersta Österbottens Företagare
Projektet Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu
050 321 1749
matti.koivisto@yrittajat.fi

 

Miniopas yrityskehittäjän tapaamiseen omistajanvaihdostilanteessa.

Mikä ihmeen yritysasiamies tai yrityskehittäjä? 

Yrityskehittäjä on yleisimmin henkilö, joka on töissä kaupungin tai kunnan kehitysyhtiössä tai yrityspalveluissa. Muutamia kehitysyhtiöitä mainiten alueellamme on esimerkiksi KOSEK (Kokkolanseudun Kehitys Oy), Kaustisen seutu,  YritysKannus Oy, ja Nihak (Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry). Kaupungin hallinnoima yrityspalvelu löytyy esimerkiksi Kalajoelta ja Ylivieskasta.

 

Milloin ottaa yhteyttä kehitysyhtiöön, yrityspalveluun tai yrityskehittäjään? 

Kehitysyhtiöt tarjoavat kattavasti erilaisia palveluita mm. yrityksen perustamiseen ja ostamiseen liittyen, sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteissa, kasvun ja teknologian kehittämiseen sekä monissa muissa tilanteissa. Tässä blogitekstissä kuitenkin keskitytään omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteeseen, jollaisen kohdalle sattuessa on hyvä olla mahdollisimman aikaisin yhteydessä oman alueen yrityskehittäjään. 

 

Mitä asioita voi tulla esiin ensimmäisessä keskustelussa? 

Yhteydenottoa yrityskehittäjään ei kannata siirtää hamaan tulevaisuuteen, vaan heihin kannattaa olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä. Kehitysyhtiöiden työntekijät ja kaupunkien yrityspalvelut ovat olemassa opastaakseen yrittäjiä eri tilanteissa ja auttaakseen ongelmien ratkomisessa. Omistajanvaihdostilanteessa yhteydenottoon ei tarvitse valmistautua erikseen. Keskusteluissa yritysasiamiehen kanssa voi tulla esille esimerkiksi luopuvan yrittäjän oma ajatus yrityksen arvosta, sekä minkälainen jatkaja olisi haussa. Keskusteluiden edetessä yrityksen arvonmäärityksen kannalta on hyvä esittää edellinen tilinpäätös ja tulostiedot, ja jos tulevaisuudessa on tiedossa yrityksen arvoon oleellisesti vaikuttavia muutoksia, esimerkiksi uusia vuosisopimuksia, tai jos liiketoiminta on kasvamassa. 

 

Tärkeää on muistaa, että keskustelut yritysasiamiesten kanssa ovat aina luottamuksellisia, ja esimerkiksi yrityksen arvonmääritys suuntaa antava. Kaikki tapaukset ovat uniikkeja, joten kahta samanlaista omistajanvaihdostakaan ei ole.  

Kysyttäessä yritysasiamiehiltä, mikä on heidän mielestään tärkeintä, kun heihin on yhteydessä, on se yksiselitteisesti: Olla yhteydessä ja tulla avoimin mielin! 

Kirjoittaja: Matti Koivisto, Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinat Kokkolassa 9.4.2022

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 9.4.2022. Tapahtuma-ajankohta siirrettiin huhtikuulle vallitsevan korona-tilanteen vuoksi.

Yritysmarkkinoilla on tarjolla hyviä ostokohteita, yritystoimialoina mm. teollisuus, kauppa ja palvelut. Ostajien ja myyjien lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia.

Yritysmarkkinoiden perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen. Tämän vuoksi Yritysmarkkinoilla on mukana myös kattava joukko omistajanvaihdosten asiantuntijoita.

Tapahtumakonseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas
yrityskehittäjä, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnas i Karleby 9.4.2022

På Mellersta Österbottens företagsmarknad lördagen den 9 april 2022 samlas person som planerar att köpa eller sälja ett företag. Datumet för evenemanget sköts upp till april på grund av den rådande situationen med coronavirus.

På företagsmarknaden erbjuds fina köpobjekt inom bland annat industri, handel och service. Förutom köpare och säljare finns det också sakkunniga och finansiärer på plats.

Företagsmarknadens grundtanke är att erbjuda personer som planerar att köpa eller sälja ett företag en möjlighet att möta varandra på ett enkelt sätt och inleda affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och pris. Av denna orsak finns det också ett stort antal sakkunniga inom ägarskiften på plats.

Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen berättas endast för de som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Projektet för ägarskiftestjänster för små och medelstora företag
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinat ensimmäistä kertaa Kokkolassa

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 5.2.2022

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 5.2.2022. Yritysmarkkinoilla on tarjolla hyviä ostokohteita, yritystoimialoina mm. teollisuus, kauppa ja palvelut. Ostajien ja myyjien lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia.

– Yrityskaupat ovat usein luonteeltaan hyvin herkkiä prosesseja. Kaikki tapahtumassa käydyt neuvottelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, ja jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan salassapitosopimusta. Tapahtumapaikka ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisen jälkeen, kertoo yrityskehittäjä Janne Vähäkangas KOSEKista.

Etelä-Pohjanmaalla jo 14. kertaa järjestetty tapahtuma tuodaan nyt Keski-Pohjanmaan alueelle. Tapahtumaa järjestävät KOSEK ja Keski-Pohjanmaan yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke.

– Tiivis yhteystyö Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kesken mahdollistaa tapahtuman tuomisen myös Keski-Pohjanmaalle. Yritysmarkkinat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Keski-Pohjanmaalla helmikuussa 2022. Hyväksi havaittu konsepti on tervetullut lisä Keski-Pohjanmaan tarjontaan, toteaa KOSEKin yrityskehittäjä Kari Huhta, joka oli järjestämässä yritysmarkkinoita Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2019.

Yritysmarkkinoiden perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen. Tämän vuoksi Yritysmarkkinoilla on mukana myös kattava joukko omistajanvaihdosten asiantuntijoita.

On hienoa päästä tuomaan tällainen tapahtuma myös Keski-Pohjanmaalle. Yritysten omistajanvaihdoksilla on suurta vaikutusta alueemme elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Tutkimusten mukaan lähitulevaisuudessa tarve omistajanvaihdoksille on kasvussa, joten tällaisen konkreettisen tapahtuman avulla luomme lisää polkuja yrittäjyyteen ja omistajuuteen, sanoo Matti Koivisto Keski-Pohjanmaan yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeesta.
Tapahtumakonseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Lisätietoja:

Kari Huhta
yrityskehittäjä, KOSEK
050-3016454
kari.huhta@kosek.fi

Matti Koivisto
projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi