Yritysmarkkinoilla kohdattiin yrityskauppojen ytimessä

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät lauantaina 20.4. noin 80 myyjää, ostajaa ja asiantuntijaa yrityskauppojen äärelle Nivalaan. Tapahtumajärjestelyt saivat osallistujilta kiitosta ja vilkkaat keskustelut enteilivät hyvää yrityskaupparintamalla.

Jo perinteiset Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat järjestettiin ensimmäistä kertaa Nivalassa ja tapahtumaisäntänä toimi tällä kertaa NIHAK. Tapahtumasuunnittelu aloitettiin jo edellisenä syksynä yhteistyössä KOSEKin ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Tapahtumaan osallistuvat kiittelivät hyviä järjestelyitä eikä edes yllättävä lumipyry vaikuttanut osallistumisaktiivisuuteen.

Tilaisuuden avasi NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala. Myös Krankkala oli tyytyväinen tapahtuman sisältöön ja uskoo tapahtumalla olevan oma paikkansa yrityskauppojen edistämiseksi.

“Yrityskaupat ovat pitkä ja vaativa prosessi, johon lähteminen vaatii uskallusta sekä myyjältä, että ostajalta. Yritysmarkkinat on konseptina toimiva tilaisuus, jonka luonne sopii sekä yrityskauppakonkareille, että vasta ensimmäistä myyntiä tai ostamista suunnittelevalle. Tapahtuman kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot myös toivat yrityskaupat konkreettiselle tasolle ja uskon jokaisen saaneen näistä hyviä vinkkejä jatkoa ajatellen”, toteaa Krankkala viitaten tapahtumassa puhuneisiin Mika Kiljalaan ja Kaisa Pihlajaniemeen.

KOSEKin yrityskehittäjä Janne Vähäkangas kertoo, että Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat tullaan jatkossakin järjestämään vuosittain.

“Tapahtumalla on selvästi tilausta, joten jatkoa on luvassa. Ensi keväänä tapahtuma järjestetään jälleen Kokkolassa. Tulemme kertomaan ensi vuoden tarkemmista suunnitelmista myöhemmin, joten kannattaa ottaa tapahtuman verkkosivut seurantaan”, Vähäkangas muistuttaa.

NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Arto Junno muistuttaa, että yrityspalvelut ovat yrittäjien tukena omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa aina kun tarvetta ilmenee.

“Katsotaan yhdessä, millaista tukea tarvitset yrityskauppaprosessiin. Mikäli olet suunnittelemassa yrityksesi myyntiä, niin etsitään yhdessä ne asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota yrityksesi arvon kasvattamisessa. Jos olet taas ostamassa yritystä, niin käydään läpi liiketoimintasuunnitelmasi ja etsitään sinulle sopiva rahoitusmalli. Sekä myyjän että ostajan osalta autamme löytämään sopivan asiantuntijatahon kaupan kohteena olevan yrityksen arvon määrittämiseksi”, Junno summaa.

 

Lisätietoja:

Toni Krankkala, toimitusjohtaja, NIHAK
p. 050 3277 254

Janne Vähäkangas, yrityskehittäjä, KOSEK
p. 040 0727 099

Företagsmarknaden samlade deltagare till företagsaffärernas kärna

På Mellersta Österbottens företagsmarknad lördagen den 20 april i Nivala samlades cirka 80 säljare, köpare och sakkunniga kring företagsaffärer. Evenemangsarrangemangen fick beröm av deltagarna och de livliga diskussionerna förutspådde goda nyheter från företagsaffärsfältet.

Det redan traditionella evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnades för första gången i Nivala och årets evenemangsvärd var NIHAK. Evenemangsplaneringen inleddes redan föregående höst i samarbete med KOSEK och Mellersta Österbottens Företagare. Deltagarna i evenemanget berömde de goda arrangemangen och deltagaraktiviteten påverkades inte ens av den rådande snöyran.

Evenemanget öppnades av NIHAKs verkställande direktör Toni Krankkala. Även Krankkala var nöjd med evenemangets innehåll och tror på att evenemanget har sin egen plats när det gäller att främja företagsaffärer.

“En företagsaffär är en lång och krävande process som kräver mod både av säljaren och av köparen. Som koncept är företagsmarknaden ett fungerande evenemang som passar både för gamla rävar inom företagsaffärer och för personer som planerar att sälja eller köpa sitt första företag. Erfarenhetsexperternas anföranden på evenemanget tog också företagsaffärerna till en konkret nivå och jag tror att var och en fått bra tips med tanke på fortsättningen”, konstaterar Krankkala och hänvisar till Mika Kiljala och Kaisa Pihlajaneimi som talade på evenemanget.

KOSEKs företagsutvecklare Janne Vähäkangas berättar att Mellersta Österbottens företagsmarknad kommer att ordnas varje år även framöver.

“Det finns ett tydligt intresse för evenemanget, så det blir en fortsättning. Nästa vår ordnas evenemanget åter i Karleby. Vi kommer att berätta mer om planerna inför nästa år senare, så det är bra att följa evenemangets webbplats”, påminner Vähäkangas.

NIHAKs företagsservicechef Arto Junno påminner om att företagstjänsterna fungerar som företagarnas stöd i frågor som berör ägarskiften alltid när det finns behov.

“Vi diskuterar tillsammans hurdant stöd du behöver för företagsaffärsprocessen. Om du planerar att sälja ditt företag så funderar vi tillsammans på de punkter som det är bra att beakta när det gäller att utöka företagets värde. Om du är intresserad av att köpa ett företag så går vi igenom din affärsverksamhetsplan och söker en finansieringsmodell som passar dig. Vi hjälper till att hitta rätt expert för att fastställa företagets värde, både med tanke på säljaren och köparen”, sammanfattar Junno.

 

 

Mera information:

Toni Krankkala, verkställande direktör, NIHAK
tel. 050 3277 254

Janne Vähäkangas, företagsutvecklare, KOSEK
tel. 040 0727 099

Yritysmarkkinat 2024: Kokemusasiantuntijoiden tärpit kohti onnistuneita yrityskauppoja

Huhtikuun 20. päivä Nivalassa järjestettävillä Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoilla on osallistujilla ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan yrityskauppojen kokemusasiantuntijoiden käytännön vinkkejä.

Yrityskauppoihin valmistautuminen on matka, jonka varrella eteen saattaa tulla monenlaisia haasteita ja yllättäviäkin kysymyksiä. Parhaimmat neuvot ja ohjeet saa tietenkin heiltä, jotka ovat itse tuon matkan kulkeneet.

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoiden puhujina lavalle nousevat Mika Kiljala ja Kaisa Pihlajaniemi, jotka jakavat tilaisuudessa kokemuksiaan auttaakseen yrittäjäkollegoita yrityskauppoihin valmistautumisessa.

Keskustelukumppanin tuki tärkeää

Nivalalainen luokanopettaja ja koulunjohtajarehtori Kaisa Pihlajaniemi tietää hyvin, millainen prosessi yrityksen myynti on. Pihlajaniemi myi päiväkotiyrityksensä Naperopelto Oy:n vuonna 2017. Yrityksen myynti ei ollut hänen suunnitelmissaan, mutta saatuaan hyvän ostotarjouksen yrityksestään päätti hän tarttua siihen.

Pihlajaniemen mukaan yrityksen myyntiä suunnittelevan tärkein asia on huolehtia, että yritys on pidetty hyvässä kunnossa. Yrityksen asioiden tulee hyvin hoidettu ja niiden tulee kestää tarkastelua läpinäkyvästi. Yrittäjän tulee myös varata aikaa, jotta kaikki tarvittavat asiat saadaan selvitettyä ja koota kaikesta oikeat dokumentit. Kirjanpidon, sekä yrityksen prosessien tulee olla kunnossa ja työntekijöiden työtehtävät kuvattuna. Pihlajaniemi kertookin myyntiä varten tarvittavia papereita olevan paljon ja saattavan tulla ensimmäistä kertaa yrityksen myyntiä suunnittelevalle yllätyksenä. Kuin myös senkin, että yrityksen pitää kestää useamman kirjanpitäjän ja lakimiehen läpipenkomisen.

Vaikka Pihlajaniemen yrityskaupat etenivätkin nopealla aikataululla, kertoo Pihlajaniemi kauppojen vaatineen paljon taustatyötä ja valmistelua. Tärkeänä oppina hän pitää sitä, että tueksi kaupantekoon kannattaa etsiä henkilö, joka auttaa koko matkalla. Keskustelukumppanin tärkeys koko prosessin ajan aina kaupanteon suunnittelusta kaupanteon jälkeiseen uuden arjen opettelun aikaan on yksi niistä teemoista, mitä Pihlajaniemi kertoo nostavansa esille Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumassa. Yrityskaupat ovat aina luottamuksellisia ja salassa pidettäviä asioita, mutta tukea on mahdollista saada.

Arjen kokemuksia yritysjärjestelyistä

Reisjärveltä lähtöisin oleva ja tällä hetkellä Ylivieskassa asuva yrittäjä ja toimitusjohtaja Mika Kiljala johtaa Huld Oy suunnittelu- ja ohjelmistoyritystä. Huld Oy työllistää tällä hetkellä noin 500 työntekijää Suomessa ja Tsekeissä. Yhtiö tekee yhteistyötä Teknologiateollisuuden toimialoilla toimivien yritysten kanssa, myös puolustus- ja avaruusteknologiasektoreiden kanssa.

Oman suunnittelutoimistoyrityksen vuonna 2005 perustaneella Kiljalalla on laaja kokemus erilaisten yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen toteuttamisesta, niin myyjän, kuin ostajankin roolissa. Myös startup-yritysten neuvonantajan ja sijoittajan roolit ovat hänelle tuttuja ja kartuttaneet myös osaltaan kokemusta sekä rahoituksen hankkimisen, että yrityskauppojen osalta.

Kiljalan mukaan yrityskauppoihin valmistautuminen lähtee aina siitä, että henkinen päätös on tehty. Kun myyntipäätös on varmistunut, on aika huolehtia osakassopimus kuntoon ja tietenkin varmistaa, että muut mahdolliset omistajat ovat samaa mieltä yrityksen myynnistä. Itse yrityksen myynnin tai ostamisen lisäksi tulee ajatukset suunnata myös tulevaan. Mihin olet myyjänä valmis sitoutumaan kaupanteon jälkeen, tai kuinka ostajana integroit toiminnot tulevaisuudessa ja millä aikataululla. Kiljala muistuttaa, että yritysta ostaessa kaupan tekninen toteutus on vasta ensimmäinen vaihe, jonka jälkeen työ vasta alkaa.

Matkalla kohti yrityskauppoja voi eteen tulla monenlaisia kuoppia, jotka voi välttää hyvällä ennakoinnilla ja tukeutumalla ulkopuolisiin neuvonantajiin. Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumaan Kiljala kertoo tuovansa omia oppejaan rohkaistakseen yrittäjäkollegoitaan yritysjärjestelyissä, mutta myös auttaakseen heitä välttämään virheitä.

 

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 20.4.2024.
NIHAKin, Kokkolan seudun kehityksen (KOSEK) ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien yhteistyössä järjestämä tapahtuma tuodaan nyt ensimmäistä kertaa Nivalaan.

 

Lisätietoja:

Minna Kontro
Yrityspalvelupäällikkö
050 3402 124
minna.kontro@nihak.fi

 

Företagsmarknaden 2024: Erfarenhetsexperternas tips för framgångsrika företagsaffärer

På Mellersta Österbottens Företagsmarknad som ordnas den 20 april i Nivala har deltagarna en unik möjlighet att få höra praktiska tips från erfarenhetsexperter inom företagsaffärer.

Att förbereda sig på en företagsaffär är en resa där man kan stöta på många olika slags utmaningar och även överraskande frågor. De bästa råden och anvisningarna får man naturligtvis från dem som själva har gått samma väg.

Talare på Mellersta Österbottens Företagsmarknad är Mika Kiljala och Kaisa Pihlajaniemi som delar sina erfarenheter på evenemanget för att hjälpa sina företagarkolleger med att förbereda sig för företagsaffärer.

Diskussionspartners stöd är viktigt

Klassläraren och skolföreståndare-rektor Kaisa Pihlajaniemi från Nivala vet mycket väl hurdan process det är att sälja ett företag. Pihlajaniemi sålde sitt daghemsföretag Naperopelto Oy 2017. Det var inte hennes plan att sälja företaget, men efter att hon fått ett bra köperbjudande på sitt företag beslutade hon att nappa på.

Enligt Pihlajaniemi är det viktigt att den som planerar att sälja sitt företag ser till att företaget har tagits väl omhand. Företaget måste vara välskött och måste klara av en transparent granskning. Företagaren ska också reservera tid för att kunna utreda alla nödvändiga frågor och sammanställa rätt dokument på allt. Bokföringen och företagets processer måste vara i skick och det ska finnas beskrivningar på de anställdas arbetsuppgifter. Pihlajaniemi berättar att det behövs många papper för försäljningen, vilket kan komma som en överraskning för den som planerar att sälja sitt företag för första gången. Likaså kan det vara en överraskning att företaget måste hålla för en genomgång av flera bokförare och jurister.

Trots att Pihlajaniemis företagsaffär framskred snabbt berättar hon att affären krävde mycket bakgrundsarbete och beredning. Som en viktig lärdom ser hon vikten av att hitta en person som kan hjälpa en under hela resan som stöd för affären. Vikten av en diskussionspartner under hela processen och ända från planeringen av affären till tiden för en ny vardag efter affären är ett av de teman som Pihlajaniemi vill lyfta fram under evenemanget Mellersta Österbottens Företagsmarknad. Företagsaffärer är alltid konfidentiella och sekretessbelagda men det finns alltid möjlighet att få stöd.

Vardagserfarenheter av företagsarrangemang

Företagaren och verkställande direktören Mika Kiljala, som ursprungligen kommer från Reisjärvi men numera bor i Ylivieska, leder planerings- och programföretaget Huld Oy. Företaget sysselsätter för tillfället 500 personer i Finland och Tjeckien. Bolaget samarbetet med företag inom teknologiindustribranscher, även med försvars- och rymdteknologisektorerna.

Kiljala startade en egen planeringsbyrå 2005 och har en gedigen erfarenhet av olika företagsarrangemang och företagsaffärer, både i rollen som säljare och köpare. Han är också bekant med rollerna som företagsrådgivare och investerare, och dessa roller har också utökat hans erfarenhet både när det gäller anskaffning av finansiering och företagsaffärer.

Enligt Kiljala börjar förberedelserna inför företagsaffärer alltid med att man fattat ett mentalt beslut. När man fastställt ett beslut om försäljning är det dags att få delägaravtalet i skick och naturligtvis försäkra sig om att övriga eventuella ägare har samma åsikt om försäljningen av företaget. Förutom försäljningen och köpet av själva företaget ska man också ta sikte på det kommande. Vad är du som säljare redo att binda dig till efter affären eller hur integrerar du som köpare funktionerna i framtiden och med vilken tidtabell. Kiljala påminner om att affärens tekniska genomförande bara är det första skedet i ett företagsköp. Det är först efter detta som arbetet börjar.

På vägen mot företagsaffärer kan man stöta på många slags hinder som kan undvikas genom god framförhållning och genom att ta stöd av externa rådgivare. På evenemanget Mellersta Österbottens Företagsmarknad berättar Kiljala att han kommer att dela med sig av sina läror för att uppmuntra sina företagarkolleger i företagsarrangemang men även för att hjälpa dem undvika misstag.

På Mellersta Österbottens Företagsmarknad lördagen den 20 april 2024 möts personer som planerar köp eller försäljning av sitt företag.
Evenemanget ordnas genom ett samarbete mellan NIHAK, Karlebynejdens Utveckling (KOSEK) och Mellersta Österbottens Företagare och kommer nu för första gången till Nivala.

 

Mer information:
Minna Kontro
Yrityspalvelupäällikkö
050 3402 124
minna.kontro@nihak.fi

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinat ensimmäistä kertaa Nivalassa

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat kokoaa yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 20.4.2024. NIHAKin, Kokkolanseudun Kehityksen (KOSEK) ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien yhteistyössä järjestämä tapahtuma tuodaan nyt ensimmäistä kertaa Nivalaan.

Yritysmarkkinat ovat yrityksien ostajien ja myyjien kohtaamispaikka, jossa voi avoimesti myydä yritystään potentiaalisille ostajille. Tapahtuman perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti.

Koska yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen, on mukana tapahtumassa myös kattava joukko omistajanvaihdosten asiantuntijoita.

Kahtena aiempana vuonna tapahtuma on järjestetty Kokkolassa. KOSEKin yrityskehittäjä Janne Vähäkangas kertoo, että tapahtuman osallistujat ovat kuitenkin tulleet laajemmalta alueelta.  Tapahtumakonseptia suunnitellessa alkuperäinen ajatus onkin ollut, että tapahtuma olisi koko alueen yhteinen.

“Me KOSEKilla olemme iloisia siitä, että Yritysmarkkinat järjestetään seuraavan kerran Nivalassa, tuoden tapahtuman lähemmäksi myös maakunnassa toimivia yrityksiä. Näin saamme lisättyä näkyvyyttä myös NIHAKin alueen kunnissa”, Vähäkangas toteaa.

Tapahtumajärjestäjien yhteisenä tavoitteena on, että tieto tapahtumasta tavoittaisi mahdollisimman laajasti ja kynnystä osallistumiseen saataisiin madallettua. Varsinkin ensimmäistä kertaa yritysmarkkinoille osallistumistaan suunnitteleva yrittäjä voi kokea esiintymisen ja myyntipuheen pitämisen itselleen vieraaksi. Tähän tarjolla on tukea ja sparrausapua. Mahdollista on myös antaa myyntityö kokonaisuudessaan asiantuntijoiden hoidettavaksi, mikäli itse on estynyt tulemaan paikanpäälle.

NIHAKin yrityspalvelupäällikkö Harri Jokela painottaa, että tapahtumaan osallistumista ei tarvitse jännittää.

“Tapahtuman kulku on yksinkertainen ja tilaisuuden luonne rennon asiallinen. Tilaisuuden alussa on lyhyt esittelykierros, jonka aikana myyjä voi kertoa millaisesta yrityksestä on kyse ja ostaja puolestaan voi kertoa millaiset yritykset häntä kiinnostavat. Lisäksi päivän aikana voi kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja yrityskauppojen kokemusasiantuntijoilta”, Jokela kertoo.

Myöskään paikanpäälle pääseminen ei muodostu ongelmaksi, sillä asiantuntija-avun lisäksi KOSEK järjestää halukkaille ostajille ja myyjille maksuttoman kuljetuksen Kokkolasta Nivalaan.

Tapahtumakonseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen.

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/
Ilmoittautumisaikaa tapahtumaan on torstaihin 11.4. saakka.

Lisätietoa tapahtumasta:

NIHAK
Marika Kumpula, puh. 046 5040 8480
Harri Jokela, puh. 050 304 9317
Arto Junno, puh. 044 4457 011
Minna Kontro, puh. 050 3402 124

KOSEK
Janne Vähäkangas, puh.  0400 727099

Mellersta Österbottens företagsmarknad för första gången i Nivala

Den 20 april 2024 sammanför Mellersta Österbottens företagsmarknad personer som planerar att sälja eller köpa ett företag. Evenemanget, som är ett samarbete mellan NIHAK, Karlebynejdens Utveckling (KOSEK) och Mellersta Österbottens företagare, ordnas nu för första gången i Nivala.

Företagsmarknaden är en mötesplats för köpare och säljare av företag, där man öppet kan sälja sitt företag till potentiella köpare. Grundtanken bakom evenemanget är att erbjuda dem som planerar att sälja eller köpa ett företag en möjlighet att enkelt möta varandra och påbörja handeln.

Eftersom ägarskiftesprocessen för ett företag är en krävande process där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och köppris deltar även ett stort antal experter inom ägarskifte i evenemanget.

Under de två senaste åren har evenemanget ordnats i Karleby. KOSEKs företagsutvecklare Janne Vähäkangas berättar att deltagarna i evenemanget emellertid kommer från ett större område. I samband med planeringen av evenemangskoncenptet har den ursprungliga tanken varit att evenemanget ska vara gemensamt för hela området.

“Vi på KOSEK är glada över att Företagsmarknaden nästa gång ordnas i Nivala och på så sätt för evenemanget närmare företagen i landskapet. På så sätt kan vi öka synligheten även i kommunerna i NIHAKs område”, konstaterar Vähäkangas.

Evenemangsarrangörernas gemensamma mål är att informationen om evenemanget ska nå så många som möjligt och att tröskeln att delta kan sänkas. Speciellt företagare som planerar att delta i företagsmarknaden för första gången kan uppleva det som främmande att uppträda och hålla ett försäljningstal. För det här erbjuds stöd och sparring. Det är också möjligt att överlåta hela försäljningsarbetet till experter, om man själv inte kan närvara på evenemanget.

NIHAKs företagsservicechef Harri Jokela betonar att man inte behöver vara nervös för att delta i evenemanget.

“Evenemangets gång är enkelt och på evenemanget råder en avslappnat saklig stämning. Evenemanget inleds med en kort presentationsrunda under vilken säljaren kan berätta om hurdant företag det är fråga om och köparen kan i sin tur berätta hurdana företag hen är intresserad av. Under dagen får man lyssna på intressanta anföranden av erfarenhetsexperter inom företagshandel”, berättar Jokela.

Det är inte heller svårt att ta sig till platsen eftersom KOSEK förutom experthjälp även ordnar en kostnadsfri skjuts från Karleby till Nivala för intresserade köpare och säljare.

Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen avslöjas endast till de anmälda och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal vid sin ankomst till evenemanget.

Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen https://kpyritysmarkkinat.fi/
Anmälan till evenemanget är öppen fram till torsdagen den 11 april.

Mer information om evenemanget:

NIHAK
Marika Kumpula, tfn 046 5040 8480
Harri Jokela, tfn 050 304 9317
Arto Junno, tfn 044 4457 011
Minna Kontro, tfn 050 3402 124

KOSEK
Janne Vähäkangas, tfn  0400 727099

Kyllä (yritys)kauppa kannattaa!

Huhtikuussa toisen kerran pidetyt Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat keräsivät jälleen suuren joukon yrityksen myynnistä ja ostamisesta kiinnostuneita saman katon alle.
Omistajanvaihdokset ovat puhututtaneet paljon jo aiemmin ja niin asian pitääkin olla. Yrityksen omistajanvaihdokseen pitäisi jokaisen yrittäjän ja yrittäjäksi haluavan törmätä. Yrityskaupasta ei hyödy pelkästään ostaja ja myyjä, vaan myös ympärillä olevat sidosryhmät: kuntalaiset, kunnat, yhteistyökumppanit ja monet muut yrityksen arkeen kiinteästi kuuluvat tahot. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella alle 30-vuotiaita yrittäjiä on kaikista yrittäjistä 8,2 % (Tilastokeskus: Yrittäjät (työlliset) ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan 31.12.2020), joten mukaan mahtuu yrittäjiä, jotka haluavat toteuttaa unelmiaan kehittämällä ostettua yritystä eteenpäin ja oman näköiseksi.

Omistajanvaihdoksista puhuttaessa vääjäämättä törmää myös kielteisiin asioihin, mitä jos asiakkaani saavat tietää myyntiaikeista tai kilpailija? Yrityskaupan tullessa ajankohtaiseksi hyvin tehty suunnitelma asiantuntijoiden kanssa siitä, kuinka asia kerrotaan julkisesti auttaa taklaamaan ongelmat. Pienikin yrittäjä välittää asiakkaistaan, ja mikä sen hienompaa, jos pääsee kertomaan, että palvelulle on löydetty jatkaja, ja oma elämäntyö siirtyy seuraavalle. Yrityksen myyntiä ei pitäisi lähestyä negatiivisesta näkökulmasta, vaan ennemminkin olla ylpeä siitä, että on luonut jotain sellaista, joka tuottaa arvoa monella eri tavalla ja monelle eri ihmiselle. Olisihan meidän kaupat ja kylät olisivat kovin tyhjiä ilman yrityksiä.

Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat on järjestetty sitä varten, että alueemme yrittäjillä ja ostajilla olisi mahdollisuus kohdata toisensa sellaisessa paikassa, jossa voi avoimesti kertoa aikeistaan. Konsepti sai jälleen tänä vuonna kiitosta, ja osallistujien palaute meille järjestäjille Keski-Pohjanmaan Yrittäjille ja KOSEKille oli todella positiivista. Siitä tahdomme kiittää kaikkia, jotka mahdollistivat tapahtuman järjestämisen: Omistajanvaihdokset yhdessä -hankkeen rahoittajia Keski-Pohjanmaan liittoa, Kokkolan ja Kannuksen kaupunkeja, Kaustisen seutukuntaa, ja Perhon kuntaa. Unohtumatta tapahtuman puhujia, asiantuntijoita ja sponsoreita.
Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat palaavat jälleen vuonna 2024. Nyt on hyvä aika ottaa yhteyttä asiantuntijoihin ja lähteä saattamaan yritystään myyntikuntoon. Lisää informaatiota lisätään tapahtuman verkkosivuille: kpyritysmarkkinat.fi.

 

Artikkeli on julkaistu alun perin Keski-Pohjanmaan Yrittäjä lehdessä 2/2023, kirjoittaja Matti Koivisto

Företagsaffärer lönar sig!

I april ordnades Mellersta Österbottens Företagsmarknad för andra gången. På evenemanget samlades åter ett stort antal personer som var intresserade av försäljning och köp av företag.
Ägarskiften har diskuterats mycket redan tidigare och det är så det ska vara. Varje företagare och företagarintresserad person borde stöta på ägarskifte. En företagsaffär gynnar inte bara köparen eller säljaren utan även alla intressentgrupper i omgivningen: kommuninvånarna, kommunerna, samarbetspartner och många andra parter som hör till företagets vardag. I området för Mellersta Österbottens Företagare är andelen företagare på under 30 år 8,2 procent av alla företagare (Statistikcentralen: Företagare (arbetande) enligt åldersgrupp och kön 31.12.2020), vilket innebär att det också finns företagare som vill förverkliga sina drömmar genom att utveckla ett köpt företag vidare enligt sina egna preferenser.

När man talar om ägarskiften stöter man ofrånkomligen också på negativa aspekter, till exempel att ens kunder eller konkurrenter ska få veta om ens försäljningsplaner. När en företagsaffär blir aktuell hjälper en välgjord plan om hur man ska offentliggöra frågan, som utarbetats tillsammans med sakkunniga, till att tackla problemen. Även en liten företagare bryr sig om sina kunder och vad är bättre än att få berätta att man hittat någon som fortsätter erbjuda tjänsten och det egna livsverket går över till någon annan. Man borde inte se på försäljning av företaget ur ett negativt perspektiv utan vara stolt över att man skapat något som kan ge värde på många sätt och för många olika människor. Våra butiker och byar skulle vara väldigt tomma utan företag.

Mellersta Österbottens Företagsmarknad har ordnats för att företagare och köpare i vår region skulle ha en möjlighet att möta varandra på en sådan plats där man öppet kan berätta om sina intentioner. Konceptet fick beröm även i år, och responsen från deltagarna till oss arrangörer Mellersta Österbottens Företagare och KOSEK var väldigt positiv. För det vill vi tacka alla som möjliggjorde arrangemangen av evenemanget: finansiärerna av projektet Omistajanvaihdokset yhdessä, det vill säga Mellersta Österbottens förbund, Karleby och Kannus städer, Kaustby ekonomiska region och Perho kommun. Vi vill inte heller glömma evenemangets talare, sakkunniga och sponsorer.

Mellersta Österbottens Företagsmarknad är tillbaka 2024. Nu är det dags att ta kontakt med experter och börja göra företaget redo för försäljning. Mer information publiceras på evenemangets webbplats på adressen kpyritysmarkkinat.fi.

 

Artikeln har ursprungligen publicerats i tidningen Keski-Pohjanmaan Yrittäjä 2/2023 och är skriven av Matti Koivisto

 

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoilla ostajat, myyjät ja asiantuntijat kohtaavat

Toista kertaa Kokkolassa järjestettävät Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat ovat herättäneet erityisesti yritystoiminnan ostamisesta kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan mukaan. Yritysmarkkinat kerää yhteen yrityksen ostoa tai myyntiä suunnittelevat lauantaina 22.4.2023. Yrityksen myyjien ja ostajien kohtaamisen lisäksi tilaisuudessa puhuvat Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja paikallisesti pitkään yrittäjänä toiminut Tuomo Lahti. Paikalla on myös asiantuntijoita ja rahoittajia, joilta saa itse tapahtumassa ja sen jälkeenkin apua ja tukea omistajanvaihdosprosessiin.

”Olen niin iloinen, että pääsemme järjestämään tämän mahtavan tapahtuman toisen kerran alueellamme! Finnveran tilastonkin mukaan kolmen vuoden jälkeen 92 prosenttia omistajaa vaihtaneista yrityksistä jatkaa toimintaansa. Tämä on merkittävä tieto sellaisille, jotka kokevat yrittäjyyden riskin liian korkeana. Kun lähdetään yrittäjäksi yrityskaupan kautta, mukana on asiantuntijoita ja rahoittajia, jotka tarjoavat näkökulmia ja tietotaitoa yrittäjän onnistumiseksi. Myyjille tahtoisin myös vinkata, että se oikea ostaja ei välttämättä ilmesty sormia napsauttamalla, vaan joskus vaaditaan useampia neuvotteluita ja ehdokkaita. Tämän takia Yritysmarkkinoiden kaltaiset tapahtumat pitäisi ehdottomasti hyödyntää”, sanoo Matti Koivisto Omistajanvaihdokset yhdessä -hankkeesta.

Tapahtuman perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Tapahtuma on maksuton yrityksen myyjille ja ostajille. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen.

” Tapahtumaan kannatta tulla myös, vaikka yrityksen osto- tai myyntiprosessi olisi vasta alussa. Omistajanvaihdosprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, jotta voi varmistua sen onnistumisesta. Mikäli tapahtuman aikataulu ei jostain syystä sovi yrityksen myyjälle, on myös mahdollista ilmoittautua ja pyytää esimerkiksi KOSEKin yrityskehittäjää tai muuta asiantuntijaa osallistumaan tapahtumaan ja esittelemään yrityksen myyntiä varten”, kertoo Anne Koskinen KOSEKista.

Yritysmarkkinoiden konseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan 13.4. saakka.

 

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas
yrityskehittäjä, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Omistajanvaihdokset yhdessä -hanke
050-3211749
matti.koivisto@yrittajat.fi

 

Köpare, säljare och experter möts på Mellersta Österbottens företagsmarknad

Mellersta Österbottens Företagsmarknad ordnas nu för andra gången i Karleby och har fått speciellt personer som är intresserade av att köpa företagsverksamhet att anmäla sig till evenemanget. På Företagsmarknaden, som ordnas den 22 april 2023, samlas personer som planerar att köpa eller sälja ett företag. Förutom möten mellan köpare och säljare omfattar evenemanget också tal av Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen och den lokala långvariga företagaren Tuomo Lahti. På plats finns också experter och finansiärer som ger hjälp och stöd i ägarskiftesprocessen både vid själva evenemanget och därefter.

”Jag är glad att vi får ordna det här fantastiska evenemanget för andra gången i vår region! Även enligt Finnveras statistik fortsätter 92 procent av de företag som bytt ägare med sin verksamhet efter tre år. Det här är viktig information för dem som upplever att risken med företagande är för stor. När man blir företagare genom en företagsaffär har man tillgång till experter och finansiärer som erbjuder perspektiv och knowhow för att företagaren ska lyckas. Jag vill också tipsa säljarna om att den rätta köparen kanske inte uppenbarar sig genom att knäppa med fingrarna, utan ibland krävs flera förhandlingar och kandidater. Av denna orsak lönar det sig absolut att utnyttja evenemang som Företagsmarknaden”, säger Matti Koivisto från projektet Omistajanvaihdokset yhdessä (sv. Ägarskiften tillsammans).

Grundtanken med evenemanget är att erbjuda dem som planerar att sälja eller köpa ett företag ett lätt sätt att möta varandra och påbörja affärerna. Evenemanget är avgiftsfritt för köpare och säljare av företag. Ett företags ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och köpesumma.

”Det är värt att komma till evenemanget även om man befinner först i början av köp- eller säljprocessen. Det lönar sig att börja ägarskiftesprocessen i så god tid som möjligt så att man kan försäkra sig om att den lyckas. Om evenemangets tidtabell av någon orsak inte passar för säljaren av ett företag, kan man också anmäla sig och be till exempel KOSEKs företagsutvecklare eller en annan sakkunnig att delta i evenemanget och presentera företaget med tanke på försäljning”, berättar Anne Koskinen från KOSEK.

Konceptet för Företagsmarknaden bygger på förtroende. Den exakta evenemangsplatsen meddelas endast dem som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Du kan anmäla dig till evenemanget fram till den 13 april.

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400 72 7099
janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto
projektchef, Mellersta Österbottens Företagare
Projektet Omistajanvaihdokset yhdessä
050 321 1749
matti.koivisto@yrittajat.fi