Företagsmarknaden samlade deltagare till företagsaffärernas kärna

På Mellersta Österbottens företagsmarknad lördagen den 20 april i Nivala samlades cirka 80 säljare, köpare och sakkunniga kring företagsaffärer. Evenemangsarrangemangen fick beröm av deltagarna och de livliga diskussionerna förutspådde goda nyheter från företagsaffärsfältet.

Det redan traditionella evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnades för första gången i Nivala och årets evenemangsvärd var NIHAK. Evenemangsplaneringen inleddes redan föregående höst i samarbete med KOSEK och Mellersta Österbottens Företagare. Deltagarna i evenemanget berömde de goda arrangemangen och deltagaraktiviteten påverkades inte ens av den rådande snöyran.

Evenemanget öppnades av NIHAKs verkställande direktör Toni Krankkala. Även Krankkala var nöjd med evenemangets innehåll och tror på att evenemanget har sin egen plats när det gäller att främja företagsaffärer.

“En företagsaffär är en lång och krävande process som kräver mod både av säljaren och av köparen. Som koncept är företagsmarknaden ett fungerande evenemang som passar både för gamla rävar inom företagsaffärer och för personer som planerar att sälja eller köpa sitt första företag. Erfarenhetsexperternas anföranden på evenemanget tog också företagsaffärerna till en konkret nivå och jag tror att var och en fått bra tips med tanke på fortsättningen”, konstaterar Krankkala och hänvisar till Mika Kiljala och Kaisa Pihlajaneimi som talade på evenemanget.

KOSEKs företagsutvecklare Janne Vähäkangas berättar att Mellersta Österbottens företagsmarknad kommer att ordnas varje år även framöver.

“Det finns ett tydligt intresse för evenemanget, så det blir en fortsättning. Nästa vår ordnas evenemanget åter i Karleby. Vi kommer att berätta mer om planerna inför nästa år senare, så det är bra att följa evenemangets webbplats”, påminner Vähäkangas.

NIHAKs företagsservicechef Arto Junno påminner om att företagstjänsterna fungerar som företagarnas stöd i frågor som berör ägarskiften alltid när det finns behov.

“Vi diskuterar tillsammans hurdant stöd du behöver för företagsaffärsprocessen. Om du planerar att sälja ditt företag så funderar vi tillsammans på de punkter som det är bra att beakta när det gäller att utöka företagets värde. Om du är intresserad av att köpa ett företag så går vi igenom din affärsverksamhetsplan och söker en finansieringsmodell som passar dig. Vi hjälper till att hitta rätt expert för att fastställa företagets värde, både med tanke på säljaren och köparen”, sammanfattar Junno.

 

 

Mera information:

Toni Krankkala, verkställande direktör, NIHAK
tel. 050 3277 254

Janne Vähäkangas, företagsutvecklare, KOSEK
tel. 040 0727 099