Rekisterinpitäjä

Organisaaatio:                  Kokkolanseudun Kehitys Oy
Y-tunnus:                        1798904-6
Osoite:                              Kauppatori 5, 67100 Kokkola

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Organisaatio:                    Kokkolanseudun Kehitys Oy
Nimi:                                  Pekka Pohjola
Osoite:                              Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Puhelinnumero:                0400 967 606
Sähköposti:                       etunimi.sukunimi@kosek.fi

Tietosuojavastaava

Organisaatio:                    Kokkolanseudun Kehitys Oy
Nimi:                                  Pekka Pohjola
Osoite:                              Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Puhelinnumero:                0400 967 606
Sähköposti:                         etunimi.sukunimi@kosek.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Käyttäjien tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
  • Asiakassuhteen ylläpitoon ja Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuman järjestämiseen
  • Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumista tiedottamiseen
  • Palvelun kehittämiseen, vaikutusten seurantaan
  • Yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa sovitun palvelun täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kirjautumistunnukset omaavien käyttäjien osalta: Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinat -tapahtumiin ilmoitttautumistiedot: Nimi, Puhelinnumero, Osoite, Sähköpostiosoite, Ostajaprofiilin kuvaus, Myytävän yrityksen kuvaus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään
  • Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan palvelun toteuttamiseksi Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinat -tapahtumaa järjestävien organisaatioiden tapahtumaa järjestävälle henkilöstölle. Vuonna 2023 tapahtuman järjestävät Kokkolanseudun Kehitys Oy ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Omistajanvaihdos-hanke. Tapahtumaan ilmoittautuneiden yhteystiedot ja myytävän yrityksen kuvaus sekä yrityksen ostajan kuvaus luovutetaan ko. tapahtumaan osallistuneille. Kaikilta tapahtumaan osallistuvilta edellytetään salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Sivuston käytön analysoinnissa käytämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics tietoa sivuston kävijöiden liikkeistä. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen käyttäjien tarpeita vastaavaksi.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia osassa palvelun toimintoja.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumia järjestävien organisaatioiden palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muokattu 11.1.2023