Miniopas yrityskehittäjän tapaamiseen omistajanvaihdostilanteessa.

Mikä ihmeen yritysasiamies tai yrityskehittäjä? 

Yrityskehittäjä on yleisimmin henkilö, joka on töissä kaupungin tai kunnan kehitysyhtiössä tai yrityspalveluissa. Muutamia kehitysyhtiöitä mainiten alueellamme on esimerkiksi KOSEK (Kokkolanseudun Kehitys Oy), Kaustisen seutu,  YritysKannus Oy, ja Nihak (Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry). Kaupungin hallinnoima yrityspalvelu löytyy esimerkiksi Kalajoelta ja Ylivieskasta.

 

Milloin ottaa yhteyttä kehitysyhtiöön, yrityspalveluun tai yrityskehittäjään? 

Kehitysyhtiöt tarjoavat kattavasti erilaisia palveluita mm. yrityksen perustamiseen ja ostamiseen liittyen, sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteissa, kasvun ja teknologian kehittämiseen sekä monissa muissa tilanteissa. Tässä blogitekstissä kuitenkin keskitytään omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteeseen, jollaisen kohdalle sattuessa on hyvä olla mahdollisimman aikaisin yhteydessä oman alueen yrityskehittäjään. 

 

Mitä asioita voi tulla esiin ensimmäisessä keskustelussa? 

Yhteydenottoa yrityskehittäjään ei kannata siirtää hamaan tulevaisuuteen, vaan heihin kannattaa olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä. Kehitysyhtiöiden työntekijät ja kaupunkien yrityspalvelut ovat olemassa opastaakseen yrittäjiä eri tilanteissa ja auttaakseen ongelmien ratkomisessa. Omistajanvaihdostilanteessa yhteydenottoon ei tarvitse valmistautua erikseen. Keskusteluissa yritysasiamiehen kanssa voi tulla esille esimerkiksi luopuvan yrittäjän oma ajatus yrityksen arvosta, sekä minkälainen jatkaja olisi haussa. Keskusteluiden edetessä yrityksen arvonmäärityksen kannalta on hyvä esittää edellinen tilinpäätös ja tulostiedot, ja jos tulevaisuudessa on tiedossa yrityksen arvoon oleellisesti vaikuttavia muutoksia, esimerkiksi uusia vuosisopimuksia, tai jos liiketoiminta on kasvamassa. 

 

Tärkeää on muistaa, että keskustelut yritysasiamiesten kanssa ovat aina luottamuksellisia, ja esimerkiksi yrityksen arvonmääritys suuntaa antava. Kaikki tapaukset ovat uniikkeja, joten kahta samanlaista omistajanvaihdostakaan ei ole.  

Kysyttäessä yritysasiamiehiltä, mikä on heidän mielestään tärkeintä, kun heihin on yhteydessä, on se yksiselitteisesti: Olla yhteydessä ja tulla avoimin mielin! 

Kirjoittaja: Matti Koivisto, Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät