Mellersta Österbottens företagsmarknad ordnas i Karleby den 22 april 2023

Evenemanget Mellersta Österbottens företagsmarknad, som i fjol ordnades för första gången i Karleby, sammanför åter personer som är intresserade av att köpa eller sälja företag den 22 april 2023. På företagsmarknaden erbjuds fina köpobjekt inom bland annat industri, handel och service. Förutom köpare och säljare finns det också sakkunniga och finansiärer på plats.

-Fjolårets evenemang samlade ett stort antal deltagare och vi fick rikligt med positiv respons. Planen är att evenemanget ska ordnas varje år, och ägarskifte är ett tema som alltid är bra att ta upp. Vi på KOSEK vill ordna olika evenemang för företagare där man kan främja ägarskiften, berättar företagsutvecklaren Janne Vähäkangas från KOSEK.

Företagsmarknadens grundtanke är att erbjuda personer som planerar att köpa eller sälja ett företag en möjlighet att möta varandra på ett enkelt sätt och inleda affärerna. Ett ägarskifte är en krävande process som tar sin tid och där man ofta också behöver experthjälp till exempel för att fastställa företagets värde och pris. Av denna orsak finns det också ett stort antal sakkunniga inom ägarskiften på plats. Diskretion står i centrum för evenemangskonceptet. Den exakta evenemangsplatsen berättas endast för de som anmält sig och varje deltagare undertecknar ett sekretessavtal när de anländer till evenemanget. Webbplatsen för Mellersta Österbottens företagsmarknad hittar du på adressen: https://kpyritysmarkkinat.fi/

 

Mer information:

Janne Vähäkangas
företagsutvecklare, KOSEK
0400-727099
janne.vahakangas@kosek.fi